Loading…


S2 HOTEL
68 หมู่. 13 บางแสน ถนนสาย 1,
ตำบลแสนสุข, อำเภอเมือง,
ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : (038) 381670, 381226, 383575-6
แฟกซ์ : (038) 381963
อีเมล์: info@ss-bangsaenbeach.com


คลิ๊กเพื่อขยาย.

 
 
1.
2.
3.
Title First name Middle name Last name
E-mail:      Phone :
2nd E-mail:            Fax :
Company :    Country :
Message :
Check in date:
Check out date:
Room Type:
Number of children:
[Under 10 year]  
 
 

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชื่อบัญชี :
หจก. เอส.เอส. บางแสนบีช
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 383-3-02283-7
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองมน จ.ชลบุรี

การจองและการชำระเงิน :
หลังจากทำการจองแล้ว ใบตอบรับการจองจะถูกส่งถึงคุณผ่านทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง โปรดชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร และกรุณาแจ้งให้เราทราบโดยแฟกซ์สำเนาเอกสารการโอนเงินมาที่ 038-381963

การแจ้งยกเลิกการจอง :
- แจ้งยกเลิกการจองก่อนเข้าพัก 7 วัน ทางโรงแรมจะคืนเงินเต็มจำนวน
- ถ้าแจ้งยกเลิกการจองก่อนการเข้าพัก 4 วัน ทางโรงแรมจะคืนเงินให้ 60% ของจำนวนเงินทั้งหมด
- การคืนเงินทางโรงแรมจะดำเนินการให้ภายใน 30 วัน และ หัก 3% สำหรับการโอนเงินคืนผ่านทางธนาคาร
- การแจ้งยกเลิกการจอง 3 วันก่อนการเข้าพัก ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

หน้าแรก  |  ห้องพักและราคา  |  สิ่งอำนวยความสะดวก  |  โรงแรม SS Bangsaen Beach Hotel
©2010, www.ss-bangsaenbeach.com  |  Wedesign by 777designz, Power by Chonburizone.com